top Det kan vi Det vil vi Det koster vi

Medarbejdertrivsel og engagement, god ledelse, effektivitet, evnen til at lre nyt og forandre sig, sygefravr og kvalitet er omrder der har afgrende betydning for den enkelte virksomheds evne til at n ml, skabe langsigtede resultater af hj kvalitet og sikre fremtidens relationer til kunder og samfund.  

Vi tilbyder virksomhedstilpassede kurser og temadage der opkvalificerer alle medarbejdere eller udvalgte medarbejdergrupper. 

Vi tilbyder at planlgge og efterflgende facilitere processforlb der understtter forandringstiltag og vrige indsatser i virksomheden. 

Vi kommer gerne ud i virksomheden og holder et inspirerende indlg, evt. i forbindelse med et fyraftensarrangement eller som opstart til en tema-dag. 

Vi anvender den samme, praktisk funderede motivationsmetode til alle forlb, der sikrer en vedvarende effekt af de gennemfrte tiltag og uddannelser. 

Udvalgte eksempler p kurser og work-shops kan ses her :

 

Kvalitet    Arbejdsmilj   Auditor    Brug tiden rigtigt    Arbejdsglde